Besiktningar

p2Du kanske nyligen köpt ett hus med en eldstad som du inte är säker på om den fungerar som den ska? Kontakta oss innan du börjar elda i en eldstad där det inte finns någon nyligen gjord besiktning. Vi hjälper dig.

Bygganmälan till byggnadskontoret

Om du monterar en ny eldstad till en befintlig rökkanal eller om du monterar en helt ny eldstad med skorsten skall du alltid göra en bygganmälan till byggnadskontoret i Linköping. Gamla eldstäder är ofta otäta på grund av sprickor i murstocken. Ibland är sprickorna så allvarliga att man måste reparera innan det går bra att elda på ett säkert sätt.

SSR godkända besiktningar

Vi besiktigar skorstenar, öppna spisar, braskaminer, kakelugnar, imkanaler och även spisfläktar. I spisfläktar samlas med tiden matfett som på sikt kan utgöra en brandfara.