Sotning

Vi kan sota era eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Soteld är idag den vanligaste brandorsaken i småhus. Genom noggrann sotning och rengöring av eldstäder, rök-och avgaskanaler minskar vi risken för uppkomst av bränder. Det är lättare att förhindra en sådan uppkomst ju tidigare fel och brister upptäcks.

Vi kan hjälpa er med att rensa bort fågelbon i skorsten, ta bort tjära och även en och annan fågel som olyckligt fastnat.

Sotning har även stor betydelse både kostnads- och miljömässigt. En ren panna ger mindre utsläpp vilket i sin tur minskar miljöpåverkan och blir mer kostnads- och energieffektiv eftersom den drar mindre bränsle.

Underlätta sotarens arbete genom att göra följande steg tills sotaren kommer:

• Ställ fram en stege.
• Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat.
• Lägg fram tidningar och ta fram ett obrännbart kärl med lock, att lägga sotet i.
• Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas.
• Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.

Tänk även på att ved- och pelletseldade värmepannor måste vara nedsläckta och avsvalnade för att sotning ska kunna utföras.