Ventilationsrengöring

Fastigheter måste ventileras för att byggnader inte ska förstöras av fukt och mögel samt för att föra bort föroreningar som uppkommer i inomhusmiljöer. För att inomhusmiljön ska vara hälsosam att vistas i, är en fungerande ventilationen av stor betydelse.

Risken för ökad bakterietillväxt uppkommer vid mycket damm och smuts kombinerat med fukt i kanalerna som därför borde göras rent med täta intervaller. Ökad känslighet och allergier är även något som drabbar fler människor idag, ofta beroende på inomhusmiljön och dåliga ventilationskanaler.

ROT-avdrag

Vid rengöring av ventilation kan du använda dig av ROT-avdrag. Detta gäller då du själv äger fastigheten och inte om du endast hyr fastigheten eller lägenheten. Kontakta oss gärna för mer information när det gäller ROT-avdrag på ventilation.

Olika typer av ventilationssystem

1. Självdrag (S-system)

Finns i äldre hus och drivs ofta via en tegelskorsten. Draget skapas genom att inomhusluften är varmare och därmed lättare än utomhusluften vilket skapar luftströmmar. För att draget ska fungera korrekt måste frånluftskanalerna vara öppna och uteluftsonen bör vara tillräckligt många och stora. Luftflödet kan försämras genom minsta störning som exempelvis damm och spindelnät vilket stärker vikten av regelbunden rengöring.

2. Mekanisk frånluft (F-system)

Mekaniska frånluftssytem består oftast av ev fläkt monterad på vinden av en bostad eller på taket dit ventilationskanalerna knyts samman från badrum och kök. Detta system uppkom under 1970-talet och har idag anslutits till en frånluftsvärmepump istället för en takfläkt.

3. Mekanisk till- och frånluft med återvinning (FTX-system)

Systemet går ut på att luften utifrån sugs in och värms upp då den passerar en värmeväxlare. Fläkten blåser sedan den uppvärmda luften som tilluft till olika rum i bostaden. Det är av stor vikt att växelpaketet och filter i aggregaten blir ordentligt rengjorda i FTX-systemet.